Osnovno o projektu

Glavni naglasak projekta je na stvaranju novih radnih mjesta. S obzirom da ICT sektor ima ogroman potencijal, ciljevi projekta su uglavnom usmjereni na male i srednje poduzetnike koji se bave djelatnostima iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT).
DORIBIS Network se sastoji od tri osnovna tipa aktivnosti:
Izgradnja zgrade Tehnološkog parka Osvit u Industrijskoj zoni Janjevci u Donjem Miholjcu površine 400 m2
Adaptacija postojećeg prostora Poduzetničkog inkubatora BIOS u Osijeku
Treninzi i edukacije usmjerene prema promociji i obuci sadašnjih i budućih malih I srednjih poduzetnika u svrhu povećanja konkurentnosti

Osnovni cilj projekta DORIBIS Network je doprinos održivom gospodarskom razvoju u Osječko baranjskoj županiji kroz rast malog i srednjeg poduzetništva i povećanje prilika za zapošljavanje
Specifični ciljevi projekta DORIBIS Network su stvaranje dugoročnih radnih mjesta u Osječko baranjskoj županiji kroz razvoj regionalne ICT mreže koja pruža infrastrukturu I usluge za kompetitivne male i srednje poduzetnike.
Projekt DORIBIS Network je osmišljen kako bi kroz razvoj regionalne mreže poduzetničkih inkubatora za ICT područje pružio izravnu pomoć malim i srednjim poduzetnicima koji mogu stvoriti nova radna mjesta i time ispuniti planirane ciljeve.

Naziv projekta: DORIBIS Network – Razvoj regionalne mreže poduzetničkih inkubatora za ICT područje
Vrijednost projekta: 735.519,75 € (5.575.220,58 kn)
EU sufinanciranje: 84,59% (662.176,16 €)
Partneri osiguravaju: 133.343,59 €
Trajanje projekta: 18 mjeseci (1. lipanj 2014. – 30. studeni 2015.)
Nositelj projekta: Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o.
Partneri:
Poduzetnički inkubator BIOS
Poduzetnički inkubator OSVIT
Općina Magadenovac


Project basics

Main focus of the project is creating new work places. Considering ICT sector’s huge potential, goals of the project are mainly directed towards small and medium entrepreneurs dealing with information and communication technologies (ICT).
DORIBIS Network consists of three basic types of activities:
Construction of Tech park Osvit in Industrial zone Janjevci in Donji Miholjac with a total area of 400 m2
Adaptation of existing space of Business incubator BIOS in Osijek
Trainings and education directed towards promotion and training of existing and future small and medium entrepreneurs to increase their competitiveness

Overall objective of the action is contribution to sustainable economic development in the Osijek-Baranja County through SME growth and increased employment opportunities.
Specific objective is generating new long term jobs in the Osijek-Baranja County through the development of regional ICT network providing infrastructure and services for competitive small and medium entrepreneurs (SMEs).
Project DORIBIS Network was designed to use development of regional network of business incubators for ICT are to give direct assistance to small and medium entrepreneurs who can create new work places and thus fulfill planned objectives.

Project title: DORIBIS Network – Development Of Regional ICT Business Incubator Support Network
Project value: 735.519,75 € (5.575.220,58 kn)
EU co-financing: 84,59% (662.176,16 €)
Partners’ share: 133.343,59 €
Duration: 18 months (1st June 2014 – 30th November 2015)
Lead partner: Miholjac Entrepreneurial Center – Local development agency Ltd.
Partners:
Business incubator BIOS
Business incubator OSVIT
Magadenovac Municipality


Vijesti o projektu // Project news

1 2 3 6


Iz medija // Media coverage


Audio

Nositelj projekta // Lead partner

Partneri // Partners

Miholjački poduzetnički centar – Lokalna razvojna agencija
Općina Magadenovac

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o. i ne odražava nužno stajališta Europske unije.
Contents of this publication are the sole responsibility of Miholjac Entrepreneurial Center Local development agency Ltd. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Sorry, there is nothing to display here…

Naslovna

Updated on 2016-02-17T09:10:21+00:00, by administracija.